ul. Michała Bałuckiego 26 / 2
30-318 Kraków
NIP 676-245-74-97
Kapitał zakładowy 90.000 zł

tel. (12) 269 01 11
e-mail: biuro@hshkrakow.pl