ul. Praska 47/5
30-329 Kraków
NIP 676-245-74-97
Kapitał zakładowy 90.000 zł

tel. (+48) 690 111 995
e-mail: biuro@hshkrakow.pl

Biuro znajduje się poza strefą płatnego parkowania.