Firma HSH Nieruchomości Sp. z o.o. oferuje usługi dotyczące wyceny nieruchomości, które są sporządzane przez doświadczonego rzeczoznawcę majątkowego, członka Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

 

Świadczymy usługi w zakresie wycen:

   • nieruchomości gruntowych niezabudowanych

   • nieruchomości gruntowych zabudowanych

   • lokali użytkowych i mieszkalnych

   • ograniczonych praw rzeczowych

 

Rzeczoznawca majątkowy określa wartość nieruchomości m. in.:

   • na potrzeby zabezpieczenia kredytów hipotecznych,

   • w celu ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości,

   • dla celów ubezpieczeniowych,

   • dla potrzeb postępowań spadkowych, podziału majątku itp.,

   • w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,

   • w celu ustalenia wysokości odszkodowań (np. z tytułu wywłaszczenia)

   • oraz w innych celach określonych przez klienta.

 

Wynagrodzenie za sporządzenie wyceny nie jest zależne od wartości nieruchomości. Jest ono ustalane indywidualnie z każdym klientem w pisemnej umowie. Jego wysokość jest uzależniona od:

    rodzaju nieruchomości,

   • celu wyceny,

   • zakresu wyceny,

   • dostarczonej dokumentacji.

 

Zapytaj o naszego rzeczoznawcę majątkowego o operat szacunkowy z wyceny nieruchomości.

Zapewniamy atrakcyjne ceny usług.

Zapraszamy