HSH Nieruchomości Sp. z o.o. prowadzi na zlecenie swoich klientów postępowania o wydanie Warunków Zabudowy, bada zapisy Planów Zagospodarowania Przestrzennego i określa zakres i możliwości zabudowy terenów objętych Planem.

Kupując nieruchomość warto dokładnie sprawdzić możliwości jej zabudowy/rozbudowy. Możliwości te są determinowane a niejednokrotnie ograniczane przez Warunki Zabudowy lub Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Warunki Zabudowy są wydawane indywidualnie dla każdej nieruchomości na wniosek osoby zainteresowanej (niekoniecznie właściciela nieruchomości). Dokument ten, którego uzyskanie jest czasochłonne i wymaga prowadzenia wielu równoległych procedur administracyjnych, w sposób jasny opisuje zewnętrzne parametry budowli, którą można wybudować na terenie objętym wnioskiem. Warunki Zabudowy uzyskuje się wyłącznie dla terenów nieobjętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest dokumentem, składającym się z części opisowej i graficznej, obejmującym zwykle całość lub część gminy, determinującym przeznaczenie, możliwość i sposób zabudowy całych obrębów oznaczonych na części graficznej Planu Zagospodarowania odpowiednimi symbolami. Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest uchwałą podejmowaną przez gminę w trybie głosowania i jest nadrzędny nad Warunkami Zabudowy- to znaczy, że w momencie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego wydane wcześniej a niezrealizowane Warunki Zabudowy tracą ważność.

Kupując każdą nieruchomość, ale zwłaszcza niezabudowaną działkę niezmiernie ważną rzeczą na którą muszą Państwo zwrócić uwagę jest tak zwane uzbrojenie terenu. Za tym ogólnym pojęciem kryją się niejednokrotnie problemy, które mogą mieć duże znaczenie i wpływ na koszty jakie będą musiały zostać poniesione by wymarzona działka nadawała się do zabudowy.

Nasi doradcy pomogą uzyskać stosowne mapy i ustalić czy i jakie sieci uzbrojenia terenu znajdują się w okolicy działki, którą są Państwo zainteresowani. Odległość od granicy działki do wodociągu, sieci energetycznej oraz gazociągu będą miały wpływ na koszty doprowadzenia tych mediów do upatrzonej nieruchomości.

Chętnie pomożemy w uzyskaniu od gestorów sieci warunków technicznych przyłączenia do ich sieci oraz zlecenia wykonania przyłączy wyspecjalizowanym firmom.