Firma HSH Nieruchomości Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie działalności ubezpieczeniowej. Jeżeli osobisty majątek jest dla  Państwa naprawdę ważny i cenny, powinni Państwo zdecydować się na jego ubezpieczenie.

Oferta ubezpieczeniowa skierowane jest do osób, które chcą objąć ochroną ubezpieczeniową własny majątek, do właścicieli lokali lub budynków mieszkalnych, ale również do osób  użytkujących  lokal na  podstawie  innej  umowy,  np: najmu,  dzierżawy.

Od czego można ubezpieczyć swój majątek?

Może to być ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych takich jak: pożar, dym i sadza, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, huragan, powódź, napór śniegu, przepięcia, zalanie, stłuczenie, eksplozja, implozja, uderzenie pojazdu powietrznego, uderzenie pojazdu lądowego, pośrednie i bezpośrednie uderzenie pioruna. Ryzyka kradzieżowe obejmują szkody powstałe w związku z kradzieżą z włamaniem, rabunek i dewastacja, przez którą należy rozumieć każde celowe zniszczenie dokonane przez osoby trzecie.

Co może być objęte ubezpieczeniem?

   • budynek mieszkalny ze stałymi elementami,

   • lokal mieszkalny ze stałymi elementami,

   • ruchomości domowe znajdujące się w lokalu lub budynku mieszkalnym,

   • szyby oraz oszklenia,

   • pomieszczenia i budynki gospodarcze,

   • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym.
     

Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o klauzule dodatkowe:

   • dom letniskowy wraz z ruchomościami domowymi,

   • mienie w budowie,

   • kolejny lokal mieszkalny,

   • OC najemcy,

   • OC za szkody w mieniu osób trzecich powstałe na skutek prowadzonej budowy.

 

Wybierzemy najkorzystniejszą ofertą ubezpieczeniową, co pozwoli Państwu na zaoszczędzenie pieniędzy oraz czasu!