Wykonujemy dla Pastwa świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, potocznie nazywanych też certyfikatami energetycznymi. Działamy zarówno na terenie Krakowa jak i poza jego obszarem. Nasi certyfikatorzy są członkami Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych.

 

Poniżej przedstwiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczączyce tematyki świadectw energetycznych:  

   • Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

 

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jest to dokument mówiący o zapotrzebowaniu danego budynku czy mieszkania na energię. Jest ono sporządzane na podstawie wizji lokalnej i dokumentacji lub pomiarów danego obiektu. Dzięki świadectwu energetycznemu można oszacować przyszłe koszty zapotrzebowania na energię a także znaleźć energochłonne elementy budynku ponieważ zawiera ono ocenę izolacyjności budynku czy efektywności energetycznej urządzeń.

  • Skąd wynika obowiązek sporządzania świadectwa energetycznego budynków?

1 stycznia 2009 weszła w życie nowelizacja ustawy - Prawo budowlane (Dz.U Nr 191, poz. 1373), wynikająca z realizacji dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 16 grudnia 2002 r. W wyniku tej nowelizacji, mającej na celu podniesienie efektywności energetycznej budynków, powstała konieczność sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

   • Jakich budynków dotyczy obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej potrzebne jest dla wszystkich budynków z wyjątkiem wymienionych w ustawie. W praktyce takie świadectwo należy sporządzić dla każdego nowo wybudowanego obiektu przed oddaniem do użytkowania, jaki i w przypadku sprzedaży lub wynajmu nieruchomości na rynku wtórnym. Nieruchomości, wobec których nie ma obowiązku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej: • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej; • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata; • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej; • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok; • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku; • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2."

   • Jak długo będzie ważne świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej zachowuje ważność przez 10 lat. Niemniej jednak w przypadku, gdy nastąpi modernizacja budynku (np. docieplenie), gruntowny remont lub przebudowa, należy sporządzić nowe świadectwo.

   • Ile to kosztuje?

Koszt sporządzenia świadectwa dla typowego mieszkania to ok. 550 zł, a dla domu jednorodzinnego ok. 600-1.500 zł. Dla lokali i budynków komercyjnych,  przemysłowych i publicznych przybliżony koszt świadectwa zostanie określony po wstępnym zapoznaniu się z danymi dotyczącymi nieruchomości. Niemniej jednak każdy budynek jest inny, dlatego cena ustalana jest indywidualnie. Wycena sporządzenia świadectwa jest darmowa. Dla większych budynków i zleceń, np. osiedli, koszt sporządzania świadectwa jest proporcjonalnie niższy.

   • Jeżeli w świadectwie będzie błąd, kto za niego odpowiada?

Każda osoba uprawniona do sporządzania certyfikatów ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. Gdyby w wyniku ewentualnego błędu w świadectwie zaistniały konsekwencje finansowe lub prawne, odpowiedzialność ponosi wystawiający świadectwo a odszkodowanie gwarantuje polisa OC.


Zapraszamy do współpracy.

 

tel. 600-881-118