Nowoczesne zarządzanie nieruchomościami to nie tylko wykonywanie czynności administracyjnych, ale przede wszystkim podejmowanie decyzji strategicznych dotyczących nieruchomości. Czynności te maja na celu zwiększenie zadowolenia użytkowników, dochodów właściciela oraz wzrost wartości nieruchomości - dlatego też HSH Nieruchomości Sp. z o.o. proponuje Państwu współpracę w dziedzinie zarządzania nieruchomościami.

W ostatnich latach można zaobserwować na rynku nieruchomości zwiększone zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych zarządców nieruchomościami. Nabywanie nieruchomości, nie tylko na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, ale także w celach zarobkowych jest ważną dziedziną życia gospodarczego. Wiele osób odzyskuje swoje nieruchomości i poszukuje specjalistów od zarządzania nimi.

Wielu właścicieli poprzez Wspólnoty Mieszkaniowe lub samodzielnie stara się zarządzać swoimi nieruchomościami, jednak w praktyce wcześniej czy później przekonują się, że współdziałanie ze specjalistami od zarządzania nieruchomościami jest nieodzowne.

 

Proponujemy Państwu współpracę z naszą firmą w administrowaniu nieruchomością poprzez :

   • zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości,

   • zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości,

   • bieżące administrowanie nieruchomością,

   • bieżące kontrole i przeglądy techniczne,

   • naprawy i konserwację bieżąca,

   • sprzątanie,

   • wywóz odpadów bytowych

   • itp.

 

Oferujemy Państwu także aktywne zarządzanie nieruchomością poprzez:

   • inwestowanie w nieruchomość – działania strategiczne i doradztwo, czyli np. zmiana przeznaczenia nieruchomości, jej standardu, przemeldowanie koncepcji gospodarczej itp.

   • utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem

 

Prosimy o kontakt z naszym specjalistą z zakresu zarządzania nieruchomościami w celu uzyskania szczegółowej oferty i warunków wspołpracy.