Przedstawiamy 10 kroków do zadowolenia naszych klientów, czyli jak wygląda proces sprzedaży lub wynajmu nieruchomości z HSH Nieruchomości Sp. z o. o.

 

1. Pierwszy kontakt.

2. Przygotowanie dokumentów (podstawa nabycia nieruchomości, numer księgi wieczystej, rzut i inne)

3. Ustalenie warunków współpracy i podpisanie umowy pośrednictwa

4. Przygotowanie oferty

5. Szeroka promocja oferty

6. Prezentacja oferty klientom

7. Uzgodnienie warunków transakcji sprzedaży lub umowy najmu

8. Sprzedaż lub wynajem nieruchomości

9. Przekazanie nieruchomości 

10. Zadowolenie klienta

 


1. Pierwszy kontakt.

Aby rozpocząć współpracę z HSH Nieruchomości Sp. z o.o. należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na naszej stronie, skontaktować się z naszym biurem telefonicznie lub odwiedzić nas w naszej siedzibie w Krakowie (z dogodnym dojazdem i bezproblemowym parkowaniem samochodu). Wszystkie informacje teleadresowe znajdują się w zakładce kontakt.

2. Przygotowanie dokumentów

Poprosimy o przygotowanie dowodów osobistych właścicieli nieruchomości lub ich pełnomocników w celu sprawdzenia tożsamości, oraz zestawu dokumentów potwierdzających własność oraz stan prawny nieruchomości. Nasz pośrednik dokładnie wytłumaczy jakie dokumenty są niezbędne dla danej nieruchomości, a w przypadku ich braku wyjaśni gdzie można je uzyskać lub pomoże w ich załatwieniu.

3. Ustalenie warunków współpracy i podpisanie umowy pośrednictwa.

W trakcie spotkania, pośrednik pomoże w ustaleniu najlepszej możliwej do uzyskania ceny ofertowej nieruchomości, odpowie na wszelkie możliwe pytania i rozwiąże wątpliwości. Działamy obowiązkowo w oparciu o umowę pośrednictwa. Podpisanie umowy nic klienta nie kosztuje. Opisujemy w niej szczegóły współpracy i parametry niezbędne do przygotowania oferty. Wpisujemy do niej  uzgodnione wspólnie wynagrodzenie za pracę pośrednika na rynku krakowskim waha się od 1,5% do 2,5% brutto w zależności od wartości nieruchomości i nie jest niższe niż 4000 zł w przypadku sprzedaży oraz wartości jednomiesięcznego czynszu w przypadku wynajmu. Wynagrodzenie najczęściej pobierane jest z obydwu stron transakcji. Wyjątkiem jest oferta oznaczona "0% od kupującego" oraz oferty w których dwie strony umowy prowadzone są przez różnych agentów nieruchomości. Prowizja pośrednika jest należna tylko w przypadku doprowadzenia do transakcji sprzedaży lub podpisania umowy najmu.

4. Przygotowanie oferty.

Pośrednik zajmujący się ofertą, obowiązkowo dokonuje oględzin nieruchomości, przeprowadza szczegółowy wywiad z właścicielem lub jego pełnomocnikiem w celu poznania wszystkich jej parametrów. Przeprowadza sesję fotograficzną, nagrywa film dotyczący przedmiotu sprzedaży/wynajmu, sporządza rzut pomieszczeń. Wszystkie zdobyte informacje są później podstawą do wprowadzenia rzetelnej oferty do naszego systemu.

5. Szeroka promocja oferty.

Oferta jest pozycjonowana w internecie w ponad trzydziestu portalach oraz na stronie internetowej naszego biura nieruchomości, promowana jest w newsletterze ofertowym HSH Nieruchomości, ogłaszana w prasie lokalnej i branżowej, prezentowana jest na targach nieruchomościowych. Reklamowana jest w ulotkach, na tablicach reklamowych, informacyjnych, na banerach umieszczonych na nieruchomości (za zgodą właściciela). Przesyłana jest poprzez wymianę mailową ofert współpracującym biurom pośrednictwa oraz klientom poszukującym nieruchomości, którzy  znajdują się w naszej bazie, gdy oferta spełniła ich wymagania.

6. Prezentacja oferty klientom.

Gdy zgłoszą się do nas zainteresowani ofertą klienci, pośrednik umawia się na prezentację i bierze w niej czynny udział.

7. Uzgodnienie warunków transakcji.

Gdy klient poszukujący wyrazi zainteresowanie ofertą, pomożemy uzgodnić na wspólnym spotkaniu lub telefonicznie wszystkie szczegóły transakcji. Pomożemy w ustaleniu terminu finalizacji i sposobu sfinansowania zakupu.

8. Sprzedaż lub wynajem nieruchomości.

Pomożemy w przygotowaniach dokumentów niezbędnych do przeniesienia własności nieruchomości. Skompletujemy wszystkie dane potrzebne do podpisania umowy sprzedaży (przedwstępnej lub ostatecznej) lub umowy najmu. Zaproponujemy wybór notariusza. Opracujemy treść umowy i będziemy z klientem  przy jej podpisaniu. Dopiero po transakcji sprzedaży lub po podpisaniu umowy najmu, pośrednik wręczy fakturę za wykonaną usługę,  zgodną z wcześniejszymi ustaleniami.

9. Przekazanie nieruchomości.

Pośrednik będzie uczestniczył przy przekazaniu nieruchomości nowemu nabywcy lub najemcy. Sporządzi protokół zdawczo-odbiorczy, spisze stany liczników poszczególnych mediów.

10. Zadowolenie klienta.